Elektronikus beszámoló beküldése – lépésről lépésre

Ez a leírás az elektronikus beszámolónak a Privát Beszámoló Közzététel  alkalmazásával történő
elkészítését, a kötelezően használandó űrlap automatikus kitöltését, és a  beszámoló részét képező,
PDF formátumba alakított dokumentumok automatikus csatolását tárgyalja, valamint demonstrálja
is egyben dokumentumíró funkciójának szövegformázási lehetőségeit. Aktuális beadás éve: 2018.
Ez nem számviteli kézikönyv, hanem egy online szoftver kinyomtatható használati útmutatója.

Az elektronikus beszámoló részei:
kötelező:  mérleg, eredménykimutatás, eredményfelosztási határozat
esetleges: kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, könyvvizsgálói jelentés

A Privát Beszámoló Közzététel egy olyan komplex online szoftver, melynek segítségével az összes fenti dokumentum elkészíthető. Használatához sem külön táblázatkezelő, sem külön szövegszerkesztő program nem szükséges. A szövegírást intelligens sablonokkal támogatja.

2009. május 1. óta a Számviteli Törvény szerinti beszámolókat minden cég elektronikus úton, az Ügyfélkapun át, központilag biztosított elektronikus űrlap mellékleteként köteles beküldeni. Az űrlapot az első tört évben a 2012 során a forgalomból kivont ABEV2006 programhoz készítették el, ezt követően 2016. december 1 előtt az ÁNYK évente változó űrlapjait kellett használni, míg végül, jelen leírás elkészítésekor az OBR, Online Beszámoló Rendszer űrlapjain köteles minden érintett a beszámolóit közzétenni. Jelenleg a kormányzati elektronikus űrlap kitölthető mérleg és eredménykimutatás sémákat tartalmaz, a csatolandó dokumentumok adatformátuma kizárólag szöveges PDF lehet. A PDF formátumú dokumentumok előállítási módjára nincs központi előírás, azok bármilyen szoftverrel létrehozhatók. Szkennelt PDF-et az illetékes minisztérium Cégszolgálata nem fogad be. Az állam részére fizetendő  közzétételi díj 2009 óta egységesen 3000 forint volt, azonban 2016 évtől ezt nem kell megfizetni. Az itt tárgyalt szoftver természetesen nem  díjmentes.

Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszer  -  OBR  
Az ÁNYK - AbevJava alternatívájaként jelent meg 2015 november elején.  2016 december 1. után használata a közzétételi kötelezettség teljesítésénél kizárólagos és kötelező. A különféle beszámoló sémák jogszabályi hivatkozások beállításával, indirekt módon választhatók. Sok rovat áll rendelkezésre a beszámoló összeállításában közreműködők adatainak megadására. A beküldő, könyvelő, és könyvvizsgáló magánszemélyek adatai mellett cégadatok is megadhatók. Negyvennél több rovat, melyek többsége további adatbeviteli mezőt rejt. Sokféle automatizmust építettek bele, például az IM OCCR adatbázisában tárolt magánszemély, vagy céges adószámok beírásakor a név és a cím automatikusan megjelenik. 2018. májusától – választhatóan – 
 a beszámoló előző év rovatot is ki tudja tölteni. Kezelési útmutatója a Cégszolgálat honlapján található.

Privát Beszámoló Közzététel
2008 nyarán, tehát közel egy évvel az elektronikus beadás bevezetése előtt készült el ennek a saját fejlesztésű online beszámoló nyomtatvány kitöltő szoftvernek az első verziója, melyet azóta is rendszeresen, évente több száz elektronikus beadásnál használnak. 2010 óta teljesen kitöltött, automatizált e-beszámolókat szolgáltat. A mellékleteket mindig is automatikusan tudta csatolni, így a kezdetektől fogva immár a harmadik, teljesen különböző szerkezetű cégűrlapot, az  OBR beadványt is képes előállítani. A beszámolóhoz tartozó cégűrlap adatait háttérfunkcióként, online adatbázisokból tölti ki, így ezzel kapcsolatos hagyományos adatbeviteli funkciót nem is tartalmaz.

Mérleg és Eredménykimutatás nyomtatványok kitöltése
történhet manuálisan, tehát a hagyományos, kézi kitöltéssel, vagy táblázatok oszloponkénti beillesztésével, továbbá TAO bevallás, vagy főkönyvi kivonat feltöltésével.

  1. lépés: Előkészítés

A Privát Beszámoló Közzététel csak előre regisztrált cégekre használható.
A megrendelést követően az xc.hu szerverre kerül több, különböző online forrásból elérhető céginformáció. Ez az előkészítés a szerveren történik, felhasználói beavatkozást nem igényel.
Új cég felvitele önállóan, az OCCR törzsadatok bemásolásával is
 lehetséges.
A rendszer automatikusan képes fogadni bármely CEGINFO .enyk és .obr típusú állományt, és a társasági adóbevallás xx29 nyomtatványait 2009-től kezdődően .enyk .xml és .zip formátumban. 2018-tól többféle formátumú főkönyvi kivonat is feltölthető. Ezeken kívül bármely más állomány  csak rendszer-adminisztrátori jóváhagyást követően válhat online módon elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy az ismert formátumú fájlokból a rendszer azonnal kiemeli a beszámoló készítéséhez szükséges adatokat, az ismeretleneket pedig későbbi feldolgozás céljából eltárolja. Az itt készült beszámoló űrlapok felhasználásuk alkalmával természetesen módosíthatók. Ilyen esetben célszerű a másik rendszerben elvégzett módosításokat menteni, majd ismét feltölteni a privát közzétételbe.

Megjegyzés: a 2004-től forgalmazott KZG Excel beszámolók feltöltéséhez külön VBA szoftver áll  rendelkezésre.

A társasági-adó bevallásokat lehet a saját gépről, közvetlenül az abevjava/mentesek könyvtárból, vagy az Adóhivatal eBEV portáljáról a SZOLGÁLTATÁSOK / Bevallás (dokumentum) lekérdezés / Beküldött dokumentumok menüpontban beszerezhető xml vagy zip formátumban is feltölteni.
Főkönyvi kivonatból készített beszámolóknál társasági-adó bevalláshoz szükséges import állományt szolgáltat.

2. lépés:  Mérleg és eredménykimutatás nyomtatványok

A cégválasztó a főoldal Előlap feliratú, legelső menügombjára kattintással, de még több más helyről is elérhető.

 A regisztrált cégek listájának egy sorára kattintással lehet céget választani.
 A cégadatokat és a dátumokat automatikusan,  de felülírhatóan kitölti.
 Ezt a lapot új időszak létrehozásakor,  vagy korábbi mérleg-fordulónappal  rögzített adatok módosításakor kell  teljesen kitölteni, egyébként elegendő  az adószámot beírni. Az ide beírt  adatokból egy borítólap jön létre,  amelyhez számviteli adatokat a  nyomtatvány kitöltésére szolgáló lapon  lehet rögzíteni.  A lap:  https://www.e-beszamolo.xc.hu/ikszCeg.html
 nem regisztrált adószámmal beszámoló-lekérdezés indítására  használható.

Az utolsó 3 napban kitöltött borítólapokat a program a regisztrált cégek listája alatt, egy piros vonallal elválasztva jeleníti meg, ez által ugyanazon időszak módosítási céllal történő, ismételt megnyitása szintén egyetlen kattintással kivitelezhető. A céglista egy sorára kattintás után a program nem csak a cégadatokat tölti ki teljes körűen, hanem még a dátumokat is. Az automatikusan kitöltött rovatok felülbírálhatóak. A Nyomtatvány kitöltése feliratú gombra kattintás után lehet az Internetes Kitöltő Szoftver (IKSz) lapon a mérlegadatokat beírni. Megnyitáskor a tárgyév az Előlapon beírt dátum lesz.

A beszámoló nyomtatványokon adatbevitelre mindig csak a tárgyév rovatban van lehetőség, ezért minden egyes új  időszakra részletesen ki kell tölteni a beszámoló borítólapját. Adatokat az előző év oszlopba közvetlenül beírni nem lehet, ott mindig csak a korábban elkészítettek listájából lehet választani. Minden beszámolási időszak lehet tárgyév, így módosítás igénye esetén a korábbi adatokat tárgyévként kell kiválasztani.
Jelszavas bejelentkezéssel a megrendelésben regisztrált cégek közül választva, a dátumokat beírva, a Nyomtatvány kitöltése feliratú gombra kattintás után az IKSz weblapon adatbeviteli módban jelenik meg az előre beállított beszámoló fajták közti választásnak megfelelő eredménykimutatás és mérleg, valamint –az egyszerűsítettek kivételével– a Cash-Flow tábla. Ugyanez bejelentkezés nélkül, a fentiek szerint megnyitva lekérdező módban jelenik meg. Az IKSz lap adószám paraméterezéssel is megnyitható. Módosíthatóként csak bejelentkezve, a saját regisztrált cégek érhetők el. Egyébként minden beszámoló lekérdező módban jelenik meg aszerint, hogy nyilvános, jelszóval védett, vagy titkos beszámolóként jelölte-e meg az, aki rögzítette.

 

3. lépés:  Internetes Kitöltő Szoftver (IKSz) bejelentkezve, regisztrált cégekre

 Legfelül, a menüsor gombjaira közelítésre részletes leírás jelenik meg
   Erre a gombra kattintva indítható el a beszámoló PDF-be alakítása
 A most piros Közzétesz gombra akkor lehet kattintani, ha zöldre vált.
 Az oldalon pár soros emlékeztető szöveg ismerteti  a kezelés mödját.
 Előző év, illetve tárgyév bármi lehet, ezáltal tetszőleges két időszak
 gazdasági teljesítménye a mutatószámokkal összehasonlíthatóvá válik.
 Sorok színezése: fehér → egyszerű adatbevitelre való, halványzöld →
 a kétféle eredménykimutatásban közös, többféle kék → összegsorok.
 Az oldal:  https://www.e-beszamolo.xc.hu/iksz.html  mindig a legutóbb  megnyitott beszámolót jeleníti meg, adószám ismételt megadása nélkül.

Ez egy olyan weblap, ahol a beszámolót képező mérleg, eredménykimutatás, és Cash-Flow nyomtatványokat lehet kitölteni, megjeleníteni, és azokat PDF formátumba alakíttatni. Tartalma az Előlapon legutóbb megadott cégadatoktól függ.

Ha töltöttek fel az előlapon beállított záró dátummal megegyező társasági-adó bevallást, vagy olyan főkönyvi kivonatot, amely vélhetően ehhez a beszámolóhoz tartozik, akkor az egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása kitöltve jelenik meg.
Főkönyvi kivonat alapján az automatikusan kitöltött beszámoló sorok módosíthatók egyrészt az alábontott főkönyvi számoknak kattintásokkal történő, 
más beszámoló-sorokba áthelyezésével, másrészt az adatbeviteli mezőkben lévő összegek átírásával. Ez utóbbi speciális esete az ezres kerekítés, amelynek elvégzésére a beszámoló táblák felett külön gomb is megjelenik.

Eredménykimutatásból kettő van: összköltséges és forgalmi költséges, melyek tartalmilag azonos sorainak automatikus egyezőségét a program biztosítja. Lekérdező módban csak azt mutatja meg a program, amelyiknek legalább egy fehér színű sora adatot tartalmaz.

Adatbevitel
: a kitölthető cellákra kattintás után megjelenik egy sárga hátterű adatbeviteli mező, amelybe számokat és egyszerűbb képleteket lehet beírni. Továbblépés az Enter billentyűvel lehetséges, nem kell minden adat beírása után egérrel kattintgatni. Az adatbeviteli cellákban használható beillesztés (Ctrl+V) funkcióval nem csak egyetlen cella, hanem egész oszlopok is bevihetők. Ilyenkor az összesítő rovatokba  is az eredeti számokat írja be, még akkor is, ha az hibás, de mindig az automatikusan számolt, hibátlan összesítéseket jeleníti meg. Eltérés esetén a cella háttérszíne piros lesz. Összegsorba egyébként más módon nem lehet semmit beírni. Részletes leírás az online súgóban található.

Az IKSz lap lehetőséget nyújt a beszámoló fedőlapjára tetszőleges szöveg beírására. Mintegy 20 sor még elfér az eredeti, egyetlen borítólapon, de mivel ezt a program HTML kódként kezeli, a Sablonok menügomb szövegszerkesztőjével megírt formázott szöveg HTML kódja bemásolható, így  a „borítólapra írt szöveg” akár több oldalas is lehet. Kisebb cégeknek ez a szöveg kiegészítő melléklet gyanánt bőven elegendő lehet. 

Az adatok bevitele után – az ekkor már zöldre váltott –
Közzétesz feliratú gombra, vagy a vele párhuzamosan megjelenő Mentés gombra  kattintva lehet az adatokat a szerverre menteni. A mentést szerver üzenet nyugtázza, majd eszköz-forrás egyezőség esetén elkészül a több év adatait elemző grafikon, és elindul a regisztrált érdeklődők felé az értesítő email. A Közzétesz gomb ismét pirosra vált, a Mentés gomb pedig eltűnik. Ha mentés nélkül próbálják elhagyni az oldalt, figyelmeztetés jelenik meg, ami mégis lehetővé teszi a mentést. 

Váltás
 gomb: a legfelső sor jobb szélén, a többféle típust lefedő beszámoló adatsorral rendelkező cégeknél jelenik meg. Ha például a kitöltött nyomtatvány éves beszámoló, de  egyszerűsítettként kívánják megjeleníteni, ezzel a gombbal lehet a programmal átalakíttatni.


 

4. lépés:  A beszámoló egyes részeinek PDF formátumba alakítása

Az előírt formátum alapvető követelménye, hogy a beszámolót nem egybefüggően kell beadni, hanem külön mérleg, eredménykimutatás, taggyűlési határozat, és esetleg további dokumentumok formájában. Az adatokat az OBR űrlapra beírva, a mellékleteket kizárólag PDF formátumban lehet csatolni. Az itt ajánlott rendszer az összes, elsődlegesen önálló weblapként létrehozott dokumentumot automatikusan PDF-be alakítja. A borítólapot, a mutatószámokat, a mérleg és az eredménykimutatás nyomtatványokat – a kitöltéshez képest eltérő paraméterezhetőségük miatt – külön kérésre, a többi dokumentumot mentésük után azonnal.
A fájlok elnevezése automatikus. Az IKSz weblap nyomtatási képe nem az adatok bevitelénél megismert színes táblázat, hanem egy szokásos beszámoló nyomtatvány lesz.

 Ez a gomb helyileg a Közzétesz feliratú felett található.Vele egyenértékű a menüsorban,
 a pici nyomtatót ábrázoló gomb. Kattintásra megjelenik a mérlegtábla-választó panel.
A mérlegtábla választó panelen lehet kijelölni, hogy az IKSz weblapnak, mint egybefüggő beszámolónak mely részeiből kívánnak egy konkrét, önálló, előző év – tárgyév szerkezetű beszámoló nyomtatványt létrehozni. Az eredeti kitöltő programtól független, tetszőleges célra felhasználható, HTML formátumú beszámoló weblapokat innen lehet tömörítve, email csatolmányaként kérni. A saját, regisztrált cégek esetén pedig itt kell a beszámoló részeit képező egyes dokumentumokat PDF formátumban kérni. Ilyenkor email címet nem kell beírni, a rendszer automatikusan postázza a PDF-ben kért weblapok eredeti példányát. A PDF átalakítás elindítására szolgáló gomb csak bejelentkezve, a saját beszámolók megnyitása esetén érhető el, mások beszámolóit senki nem tudja a nyilvános PDF könyvtárba eltéríteni. 
2017 megjegyzés: Az OBR beadványhoz a mérleget és az eredménykimutatást nem kell PDF-ben kérni.
 A HTML és a PDF állományok ömlesztve, az adószám első 3 jegye
 szerinti  könyvtárakban a https://pdf.xc.hu webmappában tallózással is  elérhetők, de  adószám alapján is kereshetők. Ezekben a nyilvános
 könyvtárakban csak a legutóbbi két év dokumentumai szerepelnek.
 A tárgyévet megelőző évnél  régebbi  dokumentumok a DVD lemezen,
 illetve a külön felhasználói  hitelesítéssel  elérhető online archívumból
 érhetők el. Ebben a PDF  könyvtárban a Google fordító segítségével,
 az ikonokra kattintással jeleníthetők meg az idegen nyelvű változatok.
Külön PDF készítő programra, – például PDFCreator – akkor lehet szükség, ha több, különböző formátumú dokumentumot kell egy közös PDF állományba rendezni. Az eredetileg weblapként létrehozott táblázatok és leírások a modern irodai szoftverekkel (OOo és MS) az interneten lévő nyilvános PDF könyvtárból közvetlenül megnyithatók, és átszerkeszthetők. Ez által a jelen leírásban használt szövegformázás és grafikai megoldás is felülmúlható. A fájlok közvetlenül PDF-be menthetők. 
 A privát közzétételi beszámolók adószám szerint bejelentkezés nélkül is
megkereshetők:  https://www.e-beszamolo.xc.hu/pdfHelp.html   Ez a lap
a több helyütt lévő  pdfLista gombbal jeleníthető meg. A PDF-ek mellett
a weblapok tömörítve is rendelkezésre állnak. Minden regisztrált cég az
egyik listában lesz aszerint, hogy van-e éven belül beszámolója, illetve
van-e PDF-je. A piros, fehér, vagy zöld lenyíló listából választva, vagy adószám beírására a dokumentumok azonnal megjelennek.
Az egyedi kivitelezésű kiegészítő melléklet, továbbá a más szoftverrel megírt, majd email csatolmányaként, esetleg fájl-feltöltéssel továbbított könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági melléklet, vagy taggyűlési határozat is a PDF könyvtárba kerül, melyeket később a rendszer képes az űrlaphoz automatikusan is csatolni.  

Minimális kiegészítő melléklet
lehet az a kiértékelő táblázat, amit a program a fentiek szerint kért beszámoló weblapok generálása után PDF formátumban is szolgáltat. Ez a dokumentum a borítólap az esetlegesen beírt szöveggel, és a cég vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének elemzése mutatószámok segítségével 3 oldal terjedelemben. A szoftver mindig a borítólaphoz kapcsolja hozzá az APEH honlapjáról származó, a vállalkozás bejelentett tevékenységeinek TEÁOR jegyzékét, tehát ha a kiegészítő mellékletet olyan változatban készítik el, ahol nem kértek a borítólapot, akkor abban nem lesz benne a tevékenységek jegyzéke sem. A kitöltő programból PDF-ben kért kiegészítő táblázatok nevű állományok a grafikonokat nem tartalmazzák, azok csak a kiegészítő melléklet típusú állományokba fognak bekerülni.

Kiegészítő melléklet, eredményfelosztási határozat, könyvvizsgálói jelentés,
valamint az egyéb dokumentum a Sablonok menüpontból indítható online szövegszerkesztő segítségével, előre megírt szövegek felhasználásával készíthető el, de csak miután a mérleg és az eredménykimutatást az IKSz weblapon már kitöltötték. A dokumentumok újraírásakor az adatokat átemeli, és a szöveget is a beszámoló sorainak megfelelően aktualizálja. Mentés előtt minden korábbi állapotot archivál, az aktuális tartalmat pedig a PDF könyvtárba továbbítja weblapként, ahol automatikusan, rövid időn belül PDF formátumban is meg fog jelenni. A kiegészítő melléklet szöveges része egyrészt különállóan, másrészt a borítólappal és a tevékenységekkel összefűzött mutatószámok táblázataival egyben is elkészül. A rendszerrel tucatnyi olyan állomány készíthető, amelyeknek elvileg bármelyike felhasználható lehet kiegészítő melléklet gyanánt. Ezek: a táblázatok, kétféle különálló szöveg, a táblázatokkal összefűzött szövegek, és az egyéb dokumentum, mindegyikük weblap (HTML) és PDF formátumban is. Jelenleg azonban csak a PDF adható be, tehát a weblapokat  muszáj előbb PDF formátumba alakítani. A weblapok a legújabb szövegszerkesztő programok  –például MS Word 2007– alkalmazásával közvetlenül meg is nyithatók, átszerkeszthetők, kiegészíthetők, és PDF formátumba alakíthatók. 

Megjegyzés: ez a dokumentáció is a privát közzétételi szoftver online szövegszerkesztőjével készült

A szövegszerkesztő a nyitólap Sablonok feliratú gombjára kattintva érhető el,
kizárólag bejelentkezés után. Használatát a beszámolóktól függetlenül is ki lehet próbálni, bár menteni csak olyan dokumentumot enged, melyet egy létező beszámolóhoz készítettek.
Kezelése nagyon hasonlít a szokásos grafikus szövegszerkesztőkhöz. Menüsorára közelítve az egérrel, magyarul írja ki, melyik gomb mire való. Szövegrészek kijelölése után a megfelelő ikonra kattintva lehet például Félkövér, Dőlt, vagy Aláhúzott szövegformázást megvalósítani.

  Az adószámok listájában itt csak azok a regisztrált cégek
 szerepelnek, melyeknek már elkészült a beszámolója.
 Ezek mérlegfordulónapjai közül lehet választani, majd a
 dokumentum-sablont kijelölni. Az Újraírás gombra
 kattintásra mindig az eredeti sablonszöveg jelenik meg,
 a mérleg és eredménykimutatás adatokkal frissítve.
 A Betöltés gomb a legutóbb mentett változatot jeleníti
 meg, ennek hiányában úgy funkcionál, mint az
Újraírás.
 
A szövegszerkesztő weblap megnyitásakor egy kezelési
 útmutató olvasható, ahol is a funkciók gyakorolhatók.
Online szövegszerkesztő: jelszavas bejelentkezéssel fokozottan védett tartalom
A kiegészítő melléklet sablonja a szövegen kívül több, előre elkészített táblázatot is tartalmaz. Az átírandó részeket piros színnel kiemelt kérdőjelek (?) jelzik, melyek a böngésző szövegkereső funkciójával könnyen megtalálhatók.
 

5. lépés: Az elektronikus űrlap kitöltése és fájlok csatolása

Az elektronikus űrlapot a nyitólap cégLista menüjéből elérhető OBR varázsló gombra kattintva lehet a szerveren előkészíteni. Az így generált beadványokat a saját gépre kell menteni, majd onnan az IM OBR Lementett beadvány feltöltése  funkciójával lehet feltölteni. Feltöltés után közel száz százalékosan kitöltött, csatolmányokkal felszerelt  fedőlap, valamint hibátlan mérleg és eredménykimutatás jelenik meg. A program a beadandó űrlap típusát az évszámok alapján automatikusan választja ki.
OBR varázsló
 Ez a panel a cégLista oldalon érhető el. Azok a cégek
 jelennek meg, amelyeknek a kiválasztott évben
 már elkészült a beszámolója. A rendelkezésre álló
 PDF-eket automatikusan besorolja. Ki lehet választani,
 hogy a privát közzétételi beszámolóból milyen beadvány
 készüljön. Mikrogazdálkodói beadvány lehet mind
 az éves,  mind az egyszerűsített éves nyomtatványból.
 Az éves beszámoló egyszerűsítettként is beadható.

6. lépés: A beszámoló beküldése az Igazságügyi Minisztérium honlapján keresztül
Az OBR lapon, a beadvány feltöltése után az "Ellenőrzés", és a "Nyomtatás aláírásra" 
gombokra kattintás után választható a "Beküldés közzétételre..." funkció, ahol a biztonság kedvéért még egyszer meg kell adni egy felhasználónevet és egy jelszót.
Vigyázat: a nyomtatás funkció használatával papírra kiíratás nem történik, csak egy soha meg nem ismételhető PDF állományt lehet letölteni. Amennyiben ezt nem menti, és nem is nyomtatja ki, úgy az aláírandó példányt soha többé nem lehet reprodukálni.


A bonyolult eljárás eredményeként a beszámoló elérhetővé válik a Cégszolgálat honlapján az Interneten keresztül.
Az innen átadott beszámolók hivatkozást tartalmaznak a privát közzétételre.  https://www.e-beszamolo.xc.hu

Összefoglalva: a Privát Beszámoló Közzététel
egy olyan, komplex online szolgáltatás, melynek használata során  az eredménykimutatás és a mérleg nyomtatvány kitölthető, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt az Interneten keresztül mások számára a kitöltéssel megegyező, eredeti formájában  elérhetővé tehető. 
A kormányzat által előírt elektronikus beküldés folyamatát száz százalékosan automatizálja.


Lekérdező mód: Akár bejelentkezés nélkül, akár bejelentkezve, de a regisztrált cégektől eltérő adószámmal kiindulva az adatbevitel nincs engedélyezve. A védettek csak jelszóval érhetők el, a titkosként beállítottak pedig sehogy.
Adatbeviteli mód: bejelentkezés után megnyitott Borítólap oldalon, a regisztrált cég nevére kattintás után, az időszakok és egyéb fejlécadatok megadásával indított nyomtatványkitöltés. Legszembetűnőbb jellemzője a Közzétesz feliratú gomb.
Minden esetben választható a deviza, a tárgyév és előző év, továbbá a magyartól eltérő nyelvű megjelenítés.

A beszámolóhoz megírt egyéb dokumentum vállalati honlapként is funkcionálhat.

A privát közzététellel több ezer beszámolót küldtek be 2009 óta. Leírás létrehozva: 2007. Átdolgozás: 2017 elején, utoljára módosítva: 2018.12.21.

A Privát Beszámoló Közzététel elkészítését az állam nem támogatta.
Kedvező ár, online megrendelés: https://www.e-beszamolo.xc.hu/ebesz.html